KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Zyczenia
CTT

Przedsiębiorczość akademicka

Jednostki wspierające przedsiębiorczość akademicką na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie:
— Preinkubator Przedsiębiorczości Akademickiej
— Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UR

Preinkubator Przedsiębiorczości Akademickiej

Preinkubator Przedsiębiorczości Akademickiej

 • Preinkubator powstał na Uniwersytecie Rolniczym w kwietniu 2012 r. w ramach konsorcjum utworzonego pomiędzy Centrum Transferu Ekotechnologii Sp. z o. o., a Uniwersytetem Rolniczym.
 • Obecnie działalność Preinkubatora koordynuje Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o. o.
 • Siedziba Preinkubatora mieści się w budynku Collegium Godlewskiego UR przy al. Mickiewicza 21 w Krakowie.
 • Celem Preinkubatora jest promowanie i wspieranie przedsiębiorczości akademickiej m. in. poprzez stworzenie specjalnych warunków organizacyjno - technicznych ułatwiających powstawanie i rozwój istniejących małych i średnich firm.
 • Preinkubator wraz z wyposażeniem udostępniany jest studentom i pracownikom naukowym nieodpłatnie oraz nowo powstającym firmom w cenie od 150,00 do 300,00 zł za miesiąc.

KONTAKT

dr mgr Agata Prokop, mgr inż. Adelina Kasprzak
tel. 12 662 41 94

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (Sieć Fundacji AIP)

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

 • AIP powstał na Uniwersytecie Rolniczym 8 listopada 2011 r. w wyniku współpracy Uniwersytetu Rolniczego z Fundacją Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.
 • Siedziba AIP w budynku Wydziału Leśnego UR przy Al. 29-go Listopada 46 w Krakowie.
 • Współpraca z AIP umożliwia młodym, przedsiębiorczym ludziom założenie własnej firmy na najbardziej korzystnych warunkach w Polsce.
 • Inkubator AIP oferuje pakiet innowacyjnych usług: użycza danych rejestracyjnych, dzięki czemu nie trzeba rejestrować firmy w urzędach (co bardzo obniża koszty prowadzenia biznesu), prowadzi księgowość, obsługę prawną, udostępnia adres prowadzenia działalności. Poprzez opiekę jaką sprawuje AIP, każdy uczestnik programu AIP ma możliwość podnoszenia kompetencji w stawaniu się profesjonalistami w swoich dziedzinach. Inkubator AIP wspiera przede wszystkim Startup'owy model prowadzenia Firmy. Każdy uczestnik ma możliwość uczestniczyć w pakiecie szkoleń AIP Training oraz w spotkaniach społeczności AIP Startup Mixer.
 • Dla najlepszych Startupów w AIP, Inkubator oferuje finansowanie z Funduszu AIP Seed Capital — kwota 100.000 zł.
 • W Krakowie wspólnie z Uniwersytetem Rolniczym jest stworzona sieć AIP Kraków, w której działa obecnie 240 firm.

KONTAKT
Sebastian Kolisz — Dyrektor AIP

Rejestracja Firm i konsultacje:
Monika Jaguś
tel. +48 785 805 022
kontakt@aipkrakow.pl

Centrum Transferu Technologii, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 12 662 41 65, fax. 12 633 11 70 , 2009-2016    Redaktor    Polityka cookies