Kontakt

 

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 21, pok. 4
31-120 Kraków


Sekretariat — Dorota Sobczyk-Muszyńska
tel. 12 662 41 94
e-mail: ctt@urk.edu.pl

Dyrektor CTT — dr inż. Tomasz Czech
tel. 12 662 41 93
e-mail: Tomasz.czech@urk.edu.pl

Z-ca Dyrektora CTT — mgr inż. Urszula Jabłońska-Korta
tel. 12 662 42 78
e-mail: u.jablonska@urk.edu.pl

 

Zespół Transferu Technologii


mgr inż. Adelina Kasprzak
tel. 12 662 44 49
e-mail: a.kasprzak@urk.edu.pl


dr inż. Agnieszka Wilkosz – Język
tel. 12 662 44 49
e-mail: a.wilkosz-jezyk@ urk.edu.pl

 

Zespół Projektów Badawczo-Rozwojowych


Kierownik - mgr Katarzyna Wójcik

tel. 12 662 42 95 
e-mail: k.wojcik@urk.edu.pl

mgr Magdalena Polkowska

tel. 12 662 42 95
e-mail: magdalena.polkowska@urk.edu.pl

dr inż. Marcin Kobuszewski

tel. 12 662 42 95
e-mail: m.kobuszewski@ urk.edu.pl

mgr inż. Beata Jop

tel. 12 662 42 53
e-mail: beata.jop@urk.edu.pl

mgr Joanna Najder

tel. 12 662 42 53
e-mail: j.najder@urk.edu.pl

dr inż. Anna Balakowska

tel. 12 662 41 98
e-mail: anna.balakowska@urk.edu.pl

dr inż. Anna Dobosz

tel. 12 662 42 95
e-mail: anna.dobosz@urk.edu.pl

mgr inż. Katarzyna Kowalska

tel. 12 662 42 95
e-mail: katarzyna.kowalska@urk.edu.pl

 

Zespół Projektów Dydaktyczno-Szkoleniowych


Kierownik - mgr Katarzyna Trochanowska
tel. 12 662 44 25
e-mail: k.trochanowska@urk.edu.pl

mgr Lucyna Jaczewska
tel. 12 662 44 25
e-mail: l.jaczewska@urk.edu.pl

lic. Ewa Siwek
tel. 12 662 42 00
e-mail: e.siwek@urk.edu.pl

mgr Agnieszka Kapczyńska-Pacześ
tel. 662 44 25
e-mail: a.paczes@urk.edu.pl

mgr inż. Angelika Kołodziej
tel. 662 42 00
e-mail: a.kolodziej@urk.edu.pl

mgr inż. Magdalena Gargul
tel. 662 42 00
e-mail: m.gargul@urk.edu.pl

mgr inż. Joanna Pasek
tel 662 42 00
e-mail: j.pasek@urk.edu.pl

mgr inż. Dominika Jurowicz-Wrona
tel. 662 44 25
e-mail: dominika.jurowicz-wrona@urk.edu.pl

mgr inż. Małgorzata Matusiak
tel. 12 662 43 25
e-mail: m.matusiak@urk.edu.pl

mgr Sylwia Wróbel
tel. 12 662 41 98
e-mail: s.wrobel@urk.edu.pl

mgr inż. Paulina Synowiec
tel. 12 662 44 25
e-mail: paulina.synowiec@urk.edu.pl

mgr Agnieszka Wałęga
tel. 12 662 44 25
e-mail: agnieszka.walega@urk.edu.pl

 

Centrum Transferu Technologii, Al. Mickiewicza 21/4, 31-120 Kraków, tel. 12 662 41 94, 2009-2016    Redaktor    Polityka cookies