Rejestr badań, projektów, umów

Od 9 kwietnia 2015 r. na Uniwersytecie obowiązuje "Regulamin rejestracji badań naukowych, projektów, badań zamawianych oraz umów konsorcjum Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie".

W Rejestrze rejestrowane są:

A. badania naukowe – badania prowadzone w ramach dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego (DS-Zał. 1) oraz badania służące rozwojowi doktorantów finansowane w wewnętrznym trybie konkursowym (BM-Zał.2);

B. projekty – projekty finansowane lub współfinansowane z funduszy zewnętrznych, w szczególności takie jak (Zał. 3):

1. projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz ministerstwa,

2. projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR),

3. projekty dofinansowywane w ramach programów Unii Europejskiej,

4. projekty dofinansowywane przez fundusze inne niż wymienione powyżej pozyskane w drodze konkursów, w tym zagraniczne,

C. badania zamawiane – prace badawcze, usługi badawcze, ekspertyzy, analizy, opinie (Zał.4);

D. umowy konsorcjum (Zał.5).

Przez Centrum Transferu Technologii Rejestr prowadzony jest w zakresie:

- pkt B podpunkt 2,3, 4,

- pkt C,

- pkt D.


Link do Regulaminu: http://ur.krakow.pl/zasoby/23/zr_17_z1_2015.pdf

Załączniki do pobrania

zał 1 DS zał 2 BM zał 3 PR zał 4 BZ zał 5 UK

Centrum Transferu Technologii, Al. Mickiewicza 21/4, 31-120 Kraków, tel. 12 662 41 94, 2009-2016    Redaktor    Polityka cookies