Celem działalności CTT jest stymulowanie innowacyjności Uczelni oraz umożliwienie wykorzystania w pełni potencjału intelektualnego pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Do zadań CTT należy transfer wyników prac naukowych do gospodarki, prowadzenie działalności w zakresie ochrony własności intelektualnej, budowa sieci współpracy między sferą nauki a gospodarką dla ułatwiania i zintensyfikowania przepływu innowacyjnych technologii i wiedzy.

Uniwersytet Rolniczy jest członkiem Klastra Life Science Kraków, misją którego jest wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze Life Science oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych. CTT realizuje krajowe i międzynarodowe projekty związane z rozwojem nauki i podnoszeniem konkurencyjności przedsiębiorstw.

Centrum Transferu Technologii UR w Krakowie poszukuje kontaktów z firmami zainteresowanymi rozwojem przedsiębiorstw poprzez współpracę z Uniwersytetem Rolniczym.

2016-10-21WYDARZENIA - HORYZONT 2020
2016-10-10SZKOLENIA W RAMACH HORYZONTU 2020
2016-06-20Ubezpieczenie nnw- Zapytanie ofertowe
2016-06-17Konkurs NCBR w ramach poddziałania PO IR „Regionalne agendy naukowo-badawcze”
2016-06-17Badania lekarskie- Zapytnie ofertowe
2016-05-16Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ogłasza wewnętrzny nabór dla kadry naukowo-dydaktycznej i dydaktycznej UR do przeprowadzenia szkoleń z zakresu „Zarządzanie czasem” do projektów „Poszukuję specjalistów po UR” oraz „Szansa na sukces po UR” w okresie od 1.04.2016 r. do 31.01.2019r.
więcej
Centrum Transferu Technologii, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 12 662 41 65, fax. 12 633 11 70 , 2009-2016    Redaktor    Polityka cookies