Celem działalności CTT jest stymulowanie innowacyjności Uczelni oraz umożliwienie wykorzystania w pełni potencjału intelektualnego pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Do zadań CTT należy transfer wyników prac naukowych do gospodarki, prowadzenie działalności w zakresie ochrony własności intelektualnej, budowa sieci współpracy między sferą nauki a gospodarką dla ułatwiania i zintensyfikowania przepływu innowacyjnych technologii i wiedzy.

Uniwersytet Rolniczy jest członkiem Klastra Life Science Kraków, misją którego jest wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze Life Science oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych. CTT realizuje krajowe i międzynarodowe projekty związane z rozwojem nauki i podnoszeniem konkurencyjności przedsiębiorstw.

Centrum Transferu Technologii UR w Krakowie poszukuje kontaktów z firmami zainteresowanymi rozwojem przedsiębiorstw poprzez współpracę z Uniwersytetem Rolniczym.

2018-06-05

Informacja o nadchodzących konkursach w ramach Wyzwań Społecznych (Societal Challenges) programu Horyzont 2020

2018-06-01

Dni informacyjne z obszaru Upowszechniania Doskonałości i Zapewniania Szerszego Uczestnictwa (Widening Info Days PL)

2018-05-18

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - środki finansowe na umiędzynarodowienie polskich uczelni

2018-05-14

Spotkanie na temat grantów ERC

2018-05-08

Konkursy dla studentów, naukowców i przedsiębiorców, organizowane przez Wspólnotę Wiedzy i Innowacji w obszarze żywności – EIT Food.

2018-05-08

Dzień informacyjny i spotkania brokerskie w obszarze 2. Wyzwania Społecznego programu Horyzont 2020

więcej
Centrum Transferu Technologii, Al. Mickiewicza 21/4, 31-120 Kraków, tel. 12 662 41 94, 2009-2016    Redaktor    Polityka cookies