Celem działalności CTT jest stymulowanie innowacyjności Uczelni oraz umożliwienie wykorzystania w pełni potencjału intelektualnego pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Do zadań CTT należy transfer wyników prac naukowych do gospodarki, prowadzenie działalności w zakresie ochrony własności intelektualnej, budowa sieci współpracy między sferą nauki a gospodarką dla ułatwiania i zintensyfikowania przepływu innowacyjnych technologii i wiedzy.

Uniwersytet Rolniczy jest członkiem Klastra Life Science Kraków, misją którego jest wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze Life Science oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych. CTT realizuje krajowe i międzynarodowe projekty związane z rozwojem nauki i podnoszeniem konkurencyjności przedsiębiorstw.

Centrum Transferu Technologii UR w Krakowie poszukuje kontaktów z firmami zainteresowanymi rozwojem przedsiębiorstw poprzez współpracę z Uniwersytetem Rolniczym.

2018-01-05

Harmonogram naborów wniosków na 2018 rok: PARP, NCBR oraz w ramach RPO WM.

2017-12-11

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ogłasza nabór osób do przeprowadzenia szkolenia Zarządzanie procesem technologicznym w projekcie pn.: „Absolwent UR – poszukiwany specjalista na rynku pracy”

 /zasoby/35/Nabor_wewnetrzny_proces.docx

2017-05-04

Przeprowadzenie warsztatów w Projekcie pn.: „Absolwent UR – poszukiwany specjalista na rynku pracy” - POWR.03.01.00-00-K318/16-00

2017-03-27Przeprowadzenie warsztatów w Projekcie pn.: „Program Rozwoju Kompetencji Studentów UR” - POWR.03.01.00-00-K319/16-00
2017-03-16Spotkanie SIG - kosmetyki i styl życia
więcej
Centrum Transferu Technologii, Al. Mickiewicza 21/4, 31-120 Kraków, tel. 12 662 41 94, 2009-2016    Redaktor    Polityka cookies