Celem działalności CTT jest stymulowanie innowacyjności Uczelni oraz umożliwienie wykorzystania w pełni potencjału intelektualnego pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Do zadań CTT należy transfer wyników prac naukowych do gospodarki, prowadzenie działalności w zakresie ochrony własności intelektualnej, budowa sieci współpracy między sferą nauki a gospodarką dla ułatwiania i zintensyfikowania przepływu innowacyjnych technologii i wiedzy.

Uniwersytet Rolniczy jest członkiem Klastra Life Science Kraków, misją którego jest wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze Life Science oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych. CTT realizuje krajowe i międzynarodowe projekty związane z rozwojem nauki i podnoszeniem konkurencyjności przedsiębiorstw.

Centrum Transferu Technologii UR w Krakowie poszukuje kontaktów z firmami zainteresowanymi rozwojem przedsiębiorstw poprzez współpracę z Uniwersytetem Rolniczym.

2018-11-09

Nabór na szkolenie językowe (j. angielski)

2018-11-09

Nabór na szkolenie „PRINCE2 na poziomie Practitioner i Foundation”

2018-10-30

Protokół  z posiedzenia komisji rekrutacyjnej na studia podyplomowe wraz z rankingiem aplikujących na studia podyplomowe ,,Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE”.

2018-10-22

Przetarg na dostawę sprzętu oraz oprogramowania teleinformatycznego dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w ramach Działania 3.5 PO WER.

2018-10-16

Rekrutacja na studia podyplomowe ,,Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE” zostaje przedłużona do 26. 10. 2018 r. (piątek).

2018-10-12

W dniu 12. 10. 2018 r. ogłoszono przetarg na szkolenia organizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie” 

więcej
Centrum Transferu Technologii, Al. Mickiewicza 21/4, 31-120 Kraków, tel. 12 662 41 94, 2009-2016    Redaktor    Polityka cookies