Celem działalności CTT jest stymulowanie innowacyjności Uczelni oraz umożliwienie wykorzystania w pełni potencjału intelektualnego pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Do zadań CTT należy transfer wyników prac naukowych do gospodarki, prowadzenie działalności w zakresie ochrony własności intelektualnej, budowa sieci współpracy między sferą nauki a gospodarką dla ułatwiania i zintensyfikowania przepływu innowacyjnych technologii i wiedzy.

Uniwersytet Rolniczy jest członkiem Klastra Life Science Kraków, misją którego jest wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze Life Science oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych. CTT realizuje krajowe i międzynarodowe projekty związane z rozwojem nauki i podnoszeniem konkurencyjności przedsiębiorstw.

Centrum Transferu Technologii UR w Krakowie poszukuje kontaktów z firmami zainteresowanymi rozwojem przedsiębiorstw poprzez współpracę z Uniwersytetem Rolniczym.

2018-12-14

Rekrutacja na szkolenie językowe w ramach projektu „Rozwój kompetencji dydaktycznych kadry Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie”

2018-12-13

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki – nabory wniosków w 2019r.

2018-12-03

Harmonogram naboru wniosków na 2019r. organizowanych przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP)

2018-11-30

Harmonogram naboru wniosków na 2019r. organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

2018-11-16

Rekrutacje na szkolenie: ,,Program HORYZONT 2020 wymogi i realizacja”

2018-11-09

Nabór na szkolenie językowe (j. angielski)

więcej
Centrum Transferu Technologii, Al. Mickiewicza 21/4, 31-120 Kraków, tel. 12 662 41 94, 2009-2016    Redaktor    Polityka cookies