Celem działalności CTT jest stymulowanie innowacyjności Uczelni oraz umożliwienie wykorzystania w pełni potencjału intelektualnego pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Do zadań CTT należy transfer wyników prac naukowych do gospodarki, prowadzenie działalności w zakresie ochrony własności intelektualnej, budowa sieci współpracy między sferą nauki a gospodarką dla ułatwiania i zintensyfikowania przepływu innowacyjnych technologii i wiedzy.

Uniwersytet Rolniczy jest członkiem Klastra Life Science Kraków, misją którego jest wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze Life Science oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych. CTT realizuje krajowe i międzynarodowe projekty związane z rozwojem nauki i podnoszeniem konkurencyjności przedsiębiorstw.

Centrum Transferu Technologii UR w Krakowie poszukuje kontaktów z firmami zainteresowanymi rozwojem przedsiębiorstw poprzez współpracę z Uniwersytetem Rolniczym.

2018-08-06

Informacji o wyłonieniu wykonawcy w projekcie "Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie"

Informacja o wyłonieniu wykonawcy

2018-07-24

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ogłasza nabór do przeprowadzenia szkolenia Autoprezentacja w projekcie „Absolwent UR- poszukiwany specjalista na rynku pracy”.

2018-07-10Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zamieszcza zapytanie ofertowe
2018-06-25

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ogłasza rozeznanie rynku ....

2018-06-05

Informacja o nadchodzących konkursach w ramach Wyzwań Społecznych (Societal Challenges) programu Horyzont 2020

2018-06-01

Dni informacyjne z obszaru Upowszechniania Doskonałości i Zapewniania Szerszego Uczestnictwa (Widening Info Days PL)

więcej
Centrum Transferu Technologii, Al. Mickiewicza 21/4, 31-120 Kraków, tel. 12 662 41 94, 2009-2016    Redaktor    Polityka cookies