Celem działalności CTT jest stymulowanie innowacyjności Uczelni oraz umożliwienie wykorzystania w pełni potencjału intelektualnego pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Do zadań CTT należy transfer wyników prac naukowych do gospodarki, prowadzenie działalności w zakresie ochrony własności intelektualnej, budowa sieci współpracy między sferą nauki a gospodarką dla ułatwiania i zintensyfikowania przepływu innowacyjnych technologii i wiedzy.

Uniwersytet Rolniczy jest członkiem Klastra Life Science Kraków, misją którego jest wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze Life Science oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych. CTT realizuje krajowe i międzynarodowe projekty związane z rozwojem nauki i podnoszeniem konkurencyjności przedsiębiorstw.

Centrum Transferu Technologii UR w Krakowie poszukuje kontaktów z firmami zainteresowanymi rozwojem przedsiębiorstw poprzez współpracę z Uniwersytetem Rolniczym.

2019-03-19

Konkurs na propozycje tematów projektów zamawianych - Program GOSPOSTRATEG

2019-03-14

Szkolenie „Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu LIFE 2019 – wybrane aspekty finansowe”.

 

2019-03-08

Centrum EURAXESS wspiera mobilność i rozwój kariery naukowców

2019-03-06

Przetarg na szkolenia organizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie”

2019-03-05

Rekrutacja na szkolenie: „Kierowanie zespołem w uczelni trening kompetencji menadżerskich”

2019-02-21

Trwa rekrutacja do programu #StartUP Małopolska

więcej
Centrum Transferu Technologii, Al. Mickiewicza 21/4, 31-120 Kraków, tel. 12 662 41 94, 2009-2016    Redaktor    Polityka cookies