Celem działalności CTT jest stymulowanie innowacyjności Uczelni oraz umożliwienie wykorzystania w pełni potencjału intelektualnego pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Do zadań CTT należy transfer wyników prac naukowych do gospodarki, prowadzenie działalności w zakresie ochrony własności intelektualnej, budowa sieci współpracy między sferą nauki a gospodarką dla ułatwiania i zintensyfikowania przepływu innowacyjnych technologii i wiedzy.

Uniwersytet Rolniczy jest członkiem Klastra Life Science Kraków, misją którego jest wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze Life Science oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych. CTT realizuje krajowe i międzynarodowe projekty związane z rozwojem nauki i podnoszeniem konkurencyjności przedsiębiorstw.

Centrum Transferu Technologii UR w Krakowie poszukuje kontaktów z firmami zainteresowanymi rozwojem przedsiębiorstw poprzez współpracę z Uniwersytetem Rolniczym.

2018-04-25

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia audytu zewnętrznego w ramach projektu pt. „Sustainable Water Management and Hydrological Security in V4 Group and Ukraine”.

2018-04-12

Dokumenty rekrutacyjne w ramach projektu "Absolwent UR-poszukiwany specjalista na rynku pracy"

2018-02-26

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w ramach działań w Związku Uczelni InnoTechKrak wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym możliwości dofinansowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

2018-01-05

Harmonogram naborów wniosków na 2018 rok: PARP, NCBR oraz w ramach RPO WM.

2017-12-11

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ogłasza nabór osób do przeprowadzenia szkolenia Zarządzanie procesem technologicznym w projekcie pn.: „Absolwent UR – poszukiwany specjalista na rynku pracy”

 /zasoby/35/Nabor_wewnetrzny_proces.docx

2017-05-04

Przeprowadzenie warsztatów w Projekcie pn.: „Absolwent UR – poszukiwany specjalista na rynku pracy” - POWR.03.01.00-00-K318/16-00

więcej
Centrum Transferu Technologii, Al. Mickiewicza 21/4, 31-120 Kraków, tel. 12 662 41 94, 2009-2016    Redaktor    Polityka cookies